Hotspot Editor
Chong Jin Ho
Liau MeiQi May
Co-Editor
Leong Kin Fon
Lucinda Tan
Contributors
Lynette Wee
Chia Shi Yun
Suruchi Vohra
Jenny Tan
Aileen Wee
Wilsie Salas-Walinsundin
Maria Rico-Tantianpact
Deryne Anggia Paramita
July Rahardja
Guruvani Ravu